Wij kijken naar het complete plaatje

Samen krijgen we grip op jouw leven

Buro Andersom kan je helpen de regie terug te krijgen. Wij begeleiden en ondersteunen jou bij praktische problemen die jij tegenkomt in het dagelijks leven. Hierbij vinden we gelijkwaardigheid heel belangrijk: bij ons mag je jezelf zijn. We bekijken jouw situatie vanuit de volgende domeinen in samenhang:

Wij gaan naar jou toe, en niet andersom

Huisvesting

Financiën

Dagstructuur

Verslaving

Psychische problematiek

Opvoeding

Detentieverleden

Sociale contacten

Bemoeizorg

Buro Andersom is er ook voor mensen die wel hulp nodig hebben, maar hier niet zelf om vragen. Binnen de reguliere hulpverlening is voor deze groep vaak geen passende hulp te vinden. Het gaat om mensen die moeite hebben met het vinden of behouden van een woning en die ondersteuning kunnen gebruiken bij zelfverzorging, het op orde houden van de financiën en het onderhouden van sociale contacten. Buro Andersom heeft met alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg overeenkomsten voor het bieden van hulp aan deze groep.

Dagbesteding

Buro Andersom beschikt over overeenkomsten met alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor het bieden van begeleiding en dagbesteding aan:-Volwassenen met een kortdurende en enkelvoudige ondersteuningsvraag, volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag en volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag.

Ambulante begeleiding

Het lukt niet iedereen om zonder hulp te functioneren in het dagelijks leven. Voor de mensen die hulp nodig hebben bij het (zelfstandig) wonen, werken en leven, biedt Buro Andersom ambulante begeleiding. We leveren zorg op maat en komen bij de cliënten thuis om ze te ondersteunen bij hun dagelijks functioneren.

Wonen Plus

Met het programma Wonen Plus biedt Buro Andersom ondersteuning op maat voor een specifieke doelgroep van zorgwekkende zorgmijders. Deze mensen hebben te kampen met psychische- en gedragsproblematiek, vaak in combinatie met verslaving. Hierdoor zijn zij groepsontwrichtend en passen zij niet binnen de kaders van Beschermd wonen of de maatschappelijke opvang. Bij gebrek aan passende voorzieningen werd deze doelgroep voorheen veelal zelfstandig gehuisvest in de wijk, met de nodige consequenties tot gevolg (overlast in wijken en buurten). Binnen het programma Wonen Plus woont een vijftiental cliënten zelfstandig doch in nabijheid van een centrale uitvalsbasis. Vanuit deze uitvalsbasis is een team van professionals 24/7 beschikbaar voor het bieden van intensieve begeleiding aan cliënten.

Beschermd wonen

Buro Andersom biedt een beschermde en veilige woonomgeving met begeleiding aan cliënten met psychische- en/of gedragsproblematiek die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen via de gemeente (Wmo) is gericht op herstel van psychische klachten, waarbij het doel is dat cliënten na verloop van tijd doorstromen naar een (meer) zelfstandige woonsituatie. Cliënten met een blijvende hulpvraag met ggz-zorg worden begeleid op basis van een indicatie voor Wlz-zorg (GGZ Wonen). Binnen Buro Andersom hebben cliënten ten minste een eigen kamer in een groepswoning, of een volledige individuele woning tot hun beschikking. Buro Andersom beschikt hiertoe over goede samenwerkingsrelaties met diverse woningcorporaties.

Wat je vraag ook is, neem gerust contact met ons op!

Stuur een bericht

Liever teruggebeld worden?