Kwaliteit

Wij streven naar de continue verbetering van onze dienstverlening. Dit doen we aan de hand van de Plan-Do-Check-Act-cirkel.

Sinds 2017 is Buro Andersom gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015-norm. Jaarlijks wordt deze certificatie getoetst middels een externe audit door het Keurmerkinstituut. Daarnaast voeren we jaarlijks een interne audit uit, waarbij we uitvoerig nagaan of de afspraken, zoals we deze hebben vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem, in overeenstemming zijn met hoe het werk in de praktijk wordt uitgevoerd. Waar nodig voeren we verbeteracties door, zodat we de kwaliteit continu blijven verbeteren.